Schriftelijke vraag E-1786/09 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Verplichte bijscholing voor advocaten