Schriftelijke vraag E-5603/07 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. Verwijdering van puin in Griekenland