Schriftelijke vraag P-2864/08 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Satellite Navigation Systems-apparatuur bij vervoer van dieren over de weg