Wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit. Omzetting van Richtlijn 2005/35/EG en richtlijn 2009/123/EG tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen.