Schriftelijke vraag E-6668/09 van David Casa (PPE) aan de Commissie. Cultuur en erfgoed