Steunmaatregelen van de staten — Griekenland — Steunmaatregel C 27/10 (ex NN 6/09) — Staatssteun voor United Textiles SA — Uitnodiging opmerkingen te maken overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Voor de EER relevante tekst