Avizul Comitetului Economic și Social European privind relațiile UE-ASEAN (aviz din proprie inițiativă)