Schriftelijke vraag E-9047/10 Konstantinos Poupakis (PPE) aan de Commissie. Aanzienlijke daling van de levensstandaard van mensen met ernstige gezichtsproblemen door de buitengewone maatregelen ten gevolge van het memorandum