Zaak T-189/20: Beschikking van het Gerecht van 13 januari 2021 — Chiquita Brands/EUIPO — Fyffes International (HOYA)