Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , VIJFDE TITEL - ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 198