Overeenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de regering van de Federale Republiek Brazilië bij onderzoek op het gebied van fusie-energie