Schriftelijke vraag E-1273/10 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Opwaardering van het werk van mijnwerkers