Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1172/2011 van de Commissie van 16 november 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit