Schriftelijke vraag E-6280/09 van Roberta Angelilli (PPE) aan de Commissie. Mogelijke programma's of financieringen voor de realisering van het ICT-plan van het schoolbestuur van de gemeenten Cisterna di Latina, Anzio en Sermoneta