Schriftelijke vraag E-003433/11 Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) aan de Commissie. Het effect van de Europese heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting op Europese schaal