Schriftelijke vraag E-1113/07 van Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) aan de Commissie. Agressie door vermeende neonazigroepen in Terrassa (Spanje)