VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de sociaaleconomische gevolgen van de ggo-teelt op grond van de bijdragen van de lidstaten, overeenkomstig het desbetreffende verzoek in de conclusies van de Milieuraad van december 2008