Schriftelijke vraag E-3344/10 van Michail Tremopoulos (Verts/ALE) aan de Commissie. Gevaarlijk ziekenhuisafval in Sofia, Bulgarije