Schriftelijke vraag E-6494/10 Proinsias De Rossa (S&D) aan de Commissie. Verzoekschrift 1274/2009 van het Europees Parlement in verband met bezuinigingen in de begroting van de Ierse Autoriteit voor gelijkheid