Zaak 151/83: Beroep, op 25 juli 1983 ingesteld door de Société Aciéries et Laminoirs de Paris „ALPA" tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen