Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 1/2012 van 10 februari 2012 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst