Komisjoni arvamus, 2. oktoober 2014 , seoses kavaga lõppladustada Slovakkia radioaktiivsete jäätmete riikliku hoidla kõrval asuvast radioaktiivsete jäätmete hoidlast IRAW-CRAM pärinevaid radioaktiivseid jäätmeid