IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) Odbor za međunarodnu trgovinu Izvjestitelj: Christofer Fjellner