Zaak C-420/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 maart 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg — Duitsland) — Söll GmbH/Tetra GmbH (Op markt brengen van biociden — Richtlijn 98/8/EG — Artikel 2, lid 1, sub a — Begrip „biociden” — Middel dat vlokvorming van schadelijk organisme teweegbrengt zonder dit te vernietigen, af te schrikken of onschadelijk te maken)