Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 september 2012.#Secretary of State for the Home Department tegen Muhammad Sazzadur Rahman e.a.#Verzoek van het Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) om een prejudiciële beslissing.#Richtlijn 2004/38/EG – Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten voor burgers van Unie en hun familieleden – Artikel 3, lid 2 – Verplichting om overeenkomstig nationaal recht binnenkomst en verblijf van ‚andere familieleden’ ten laste van burger van Unie te vergemakkelijken.#Zaak C‑83/11. Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 september 2012