Schriftelijke vraag E-6638/10 Seán Kelly (PPE) aan de Commissie. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer on-line en van gegevens