/* */

Schriftelijke vraag E-002020/11 Niki Tzavela (EFD) aan de Commissie. Financiering voor de nieuwe prioriteiten