Kohtuasi C-484/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank ’s-Gravenhage (Madalmaad) 31. oktoobril 2012 — Georgetown University versus Octrooicentrum Nederland, kes tegutseb nime NL Octrooicentrum all