Sag C-302/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. marts 2009 — J D Wetherspoon plc mod Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra VAT and Duties Tribunal, London — Det Forenede Kongerige) (Første og sjette momsdirektiv — princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet — regler for afrunding af momsbeløb — afrundingsmetoder og -niveauer)