Schriftelijke vraag E-4175/09 van Sophia in 't Veld (ALDE) aan de Commissie. LGBT-rechten in Turkije