Schriftelijke vraag E-1927/09 van Luca Romagnoli (NI) aan de Commissie. Informatie over het gebruik van fondsen in het kader van het actieprogramma Jeugd in actie door de gemeente Pesaro