Schriftelijke vraag E-1316/10 van Frank Vanhecke (NI) aan de Commissie. Ontwikkelingssteun Togo