Geen staatssteun in de zin van artikel 61 van de EER-Overeenkomst