VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE DE DOORZICHTIGHEID VAN MAATREGELEN TER REGELING VAN DE PRIJSSTELLING VAN GENEESMIDDELEN VOOR MENSELIJK GEBRUIK EN HUN OPNEMING IN HET NATIONALE STELSEL VAN GEZONDHEIDSZORG