Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt dat namens de Europese Unie op de 32e vergadering van het Permanent Comité van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern) moet worden ingenomen