Neuvoston suositus, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011 , koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti