2012/319/EU: Besluit van de Raad van 7 juni 2012 over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt betreffende een wijziging van Protocol nr. 31 (betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) en Protocol nr. 37 (dat de in artikel 101 bedoelde lijst bevat) bij de EER-overeenkomst