Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 538/2012, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2012 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi