Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 2010, nr. Z/VU-3024403, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen