Schriftelijke vraag P-7604/10 Kristian Vigenin (S&D) aan de Commissie. Verhoging van btw voor dienstverlening in de Bulgaarse toerismesector