Schriftelijke vraag E-2398/07 van Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) aan de Commissie. Niet-naleving van de bouwvoorschriften bij een door de EU gesteund fietspad