Schriftelijke vraag E-012141/11 Niki Tzavela (EFD) aan de Commissie. Ontbossing in Brazilië