Schriftelijke vraag E-5793/09 van Michail Tremopoulos (Verts/ALE) aan de Commissie. Behoefte aan een Europees verbod op metallurgie door middel van cyanisering