Uitvoeringsverordening (EU) nr. 213/2012 van de Raad van 13 maart 2012 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1375/2011 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme