Beschikking van de Commissie van 25/06/2008 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.5134 - SPAR / PLUS HUNGARY) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)