Schriftelijke vraag E-008737/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) aan de Commissie. Chemische verontreiniging van zwemwater