2010/798/EU: Besluit van de Raad van 20 december 2010 houdende benoeming van een Slowaaks lid van het Comité van de Regio’s