Schriftelijke vraag E-9081/10 Oreste Rossi (EFD) aan de Commissie. Schade door invasieve uitheemse soorten in de EU