Schriftelijke vraag E-0823/10 van Michail Tremopoulos (Verts/ALE) aan de Commissie. Rechten van gewetensbezwaarden in Turkije