Verordening (EG) nr. 1053/2009 van de Commissie van 5 november 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 952/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft het beheer van de interne suikermarkt en het quotastelsel